Целта на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2018 е да бъдат представени нови и ефективни технологии за вододобив, пречистване на питейни и отпадни води, водоснабдяване, анализ, регулиране и контрол на водните източници, съвременна техника и съоръжения за водния бранш.

Със своята 44-годишна история В2В изложбата БУЛКОНТРОЛА отдавна е наложена като престижен форум, място за среща на специалисти от различни браншове, арена за представяне на новости и технологии в областта на контролно-измервателната техника, лабораторното и аналитично оборудване, електроапаратура и електроразпределително оборудване, мониторинг и опазване на околната среда.