4 април /вторник

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР
ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
БУЛАКВА 2017
СИНЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ЗАЛА ВИТОША

08.30 – 09.00                     Регистрация

09.00 – 09.30                     Официално откриване и приветствия

                                          Малина Крумова, Зам.-министър председател по Европейските фондове (поканена)
                                          Ирина Костова, Министър на околната среда и водите (поканена)
                                          Спас Попниколов, Министър на регионалното развитие и благоустройството (поканен)
                                          Лъчезар Борисов, Зам.-министър на икономиката
                                          инж. Иван Иванов, Председател на Българска асоциация по водите

 

ПЪРВИ ПАНЕЛ:                 ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ОФИЦИАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
                                          Модератор: инж. Иван Иванов, Председател на БАВ

          09.30 – 09.50                      Кръгова икономика в контекста на ОПОС 2014-2020                                                                                                        Представител на МОСВ

          09.50 – 10.10                      Напредък по проектите, изпълнявани по ОПОС 2014-2020                                                                                              Представител на МРРБ

          10.10 – 10.30                      Приносът на услугите от общ интерес към кръговата икономика                                                                                  д-р Милена Ангелова, Главен секретар на АИКБ

          10:30 - 11:00                       INEVA - Технологии за оползотворяване на утайките от ПСОВ
                                                    (Основен партньор)
 
                                                    Онур Таш, Генерален директор

 

        ВТОРИ ПАНЕЛ:                 ДОБРИ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА
                                                  Модератор: д-р инж. Атанас Паскалев, член на УС на БАВ

        11.30 – 12.00                      Пайплайф България - Монтаж на ревизионни шахти PRO1000 в реални                                                                      експлоатационни условия във ВиК дружества - Благоевград, Враца, Пловдив,                                                            Сливен  (Основен партньор)
                                                 Иван Бърдаров, Продуктов мениджър и Станимир Георгиев, Продуктов мениджър

        12.00 – 12.20                     Primus Line Безизкопни технологии за рехабилитация на магистрални водопроводи
                                                 Andreas Gross, Head of International Business Development

         12.20 – 12.40                    Thermowatt - Практически опит при оползотворяване на топлината отпадъчните                                                        води
                                                 
Pal Kiss, Изпълнителен директор

         12.40 – 13.00                    Райкомерс Конструкшън ЕАД - Видеообследване и безизкопен ремонт на                                                                   тръбопроводи
                                                 Илиян Илиев - Инженер качество и Николай Големански - Диагностик ВиК-мрежи

         13.00 – 13.20                    Rohrtechnik International - Решения за чиста вода
                                                 Дан Юлиан, Търговски директор

 

ТРЕТИ ПАНЕЛ:          ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ 

Модератор: Владимир Стратиев, член на УС на БАВ

        14.00 – 14.10                     Управление на отпадъчните води в контекста на кръговата икономика
                                                 Проф. Франческо Фатоне, Политехнически университет в гр. Марче

        14.10 – 14.20                     Представяне на международното изложение Екомондо
                                                Илария Месори, Italian Exhibition Group S.p.A.

        14.20 – 14.40                     Кръгови ВиК ситеми - тълкуване и идеи
                                                Доц. д-р инж. Ирина Рибарова, УАСГ

        14.40 – 15.00                    Saint-Gobain - R-SIC мембрани за пречистване на води в плувни басейни
                                                Kris Verhelst, Sales & Business Development Manager Filtration

        15.00 – 15.20                    Научно-технически доклад

        15.20 – 15.40                    Дискусия

        16.00 – 18.00                    Общо събрание на БАВ

 

ЗАЛА МУСАЛА

 

        14.00 – 15.00                     Презентация на Schneider Electric:
                                                 Индустриални решения на Schneider за водния сектор.

 Презентатори:                          Христо Николов, Найден Хинков, Александър Катошев, Калоян Георгиев                            Организатор:                            Smarkethink

 

5 април /сряда

СЕМИНАРНА ЗАЛА, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 1

 

         11.00 – 12.00                    Презентации на AMIANTIT PIPE SYSTEMS:

                                                Безизкопна структурна рехабилитация на канализации – материали и технологии.
                                                Практически решения за избягване на опорни блокове в GRP напорни тръбопроводи                                                 - заключващи муфи.
                                                Grey pipe - Вашето решение на проблема с тръби FLOWTITE.

 

        12.30 – 13.30                    Презентация на SCHIEBEL Antriebstechnik:     

                                                Електрически изпълнителни механизми SHIEBEL за управление на арматури.                                                                  Организтор: АКВА ДЖЕТ 2011                 

 

        14.00 – 15.00                    Презентация на AWT BULGARIA:

                                                Предимства и ползи при изграждане на комбинирани пречиствателни станции за                                                     съвместно третиране на промишлени отпадни води от два или повече индустриални                                                 обекта.

 

       15.30 – 16.30                     Презентация на ЦЕПТЕР-БЪЛГАРИЯ:

                                                5-степенните ефективни филтриращи системи за пречистване на вода в домашни                                                     условия Aqueena Pro и Edelwasser от Zepter – източник на чиста, здравословна вода                                                 във всеки дом