Булконтролa
bg

Дата на провеждане:  5 – 8 април 2016 г.
Периодичност: от 2014 г. – на 2 години
Поредност: 44-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център – София

 

Профил БУЛКОНТРОЛА: Контролно-измервателна апаратура, аналитична техника
и лабораторно оборудване, приложен софтуер, електроразпределение и електроапаратура, системи за мониторинг и опазване на околната среда, индустриално програмиране

Целева група: Специалисти - проектанти, инженери, технолози, научни работници и лабораторни специалисти, експерти в областта на метрологията и стандартизацията, експерти в областта на енергетиката, специалисти в хранително-вкусовата индустрия и медицината, експерти в индустриални производства, еколози, инвеститори, предприемачи, както и ръководители на областни и общински структури.

Организатор на изложбата: Интер Експо Център 

Официален медиен партньор: Инженеринг ревю

БУЛКОНТРОЛА е утвърдена В2В изложба, на която се представят  широка гама нововъведения за максимално прецизен контрол и икономично използване на ресурсите в отговор на европейските директиви в областта на екологията.

Техническите и технологичните иновации са в основата на дейностите по въвеждането на европейските норми и стандарти за качество, безопасност, опазване на околната среда и други изисквания към производството във всички отрасли на индустрията. БУЛКОНТРОЛА демонстрира значението на модерната контролно-измервателна апаратура, аналитична техника, лабораторно оборудване, енергийния мениджмънт, системи за управление
и автоматизация за стриктен контрол, пестене на ресурси  и защита на природата от замърсяване.

В дните на БУЛКОНТРОЛА беше организиран В2В MatchMaking - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми.

Срещите се организираха със съдействието на Enterprise Europe Network, най-голямата информационна мрежа на ЕК в подкрепа на малкия и средния бизнес. За информация: www.b2match.eu/imm2016

В съпътстващата програма се проведоха семинари, презентации и други прояви за обмен на информация - тенденции, пазари, научни и технически постижения и прогресивни практики.

Паралелно с БУЛКОНТРОЛА 2016  се проведе 10-ата международна изложба ВОДА СОФИЯ6-ото издание на МACHTECH & INNOTECH EXPO, както и изложението за енергийна ефективност.