Защо да участвате във ВОДА СОФИЯ:

- ВОДА СОФИЯ  е единственото изложение в България, представящо водещи фирми в областта на водния мениджмънт и технологии
Участието на ВОДА СОФИЯ  предоставя възможност за анализ на състоянието
на пазара, както и навлизане на нови пазари

- ВОДА СОФИЯ предлага отлична бизнес среда за срещи с нови клиенти и  партньори
- Участието на ВОДА СОФИЯ  дава възможност за получаване на незабавна обратна връзка
- С участието на ВОДА СОФИЯ  увеличавате разпознаваемостта на бранда си
- Участието на ВОДА СОФИЯ дава възможност за сравнение на конкурентната среда
- Участието във ВОДА СОФИЯ  Ви прави част от най-важните компании, извършващи реформи  във водния сектор на България

- ВОДА СОФИЯ предоставя на своите изложители възможност за обмяна на иновативни решения, успешни практики и допринася за  развитието на сектора в Югоизточна Европа
- В дните на  ВОДА СОФИЯ  се провежда конфернция 
БУЛАКВА по актуални теми за развитие на сектора, организирана от БАВ.
- ВОДА СОФИЯ  се подкрепя ефективно от медиите, дава разнообразни възможности за реклама  на фирмите – участници

- ВОДА СОФИЯ се радва на посетителски интерес от страна на производители, дистрибутори и търговци,  представители на Министерство на околната среда и водите, инженери и експерти във водния сектор, представители на държавни и общински органи на управление,  представители на ВиК дружества,  ръководители на държавни и частни индустриални предприятия, представители на национални и международни организации, студенти и др.