Турски и китайски фирми с интерес за колективно представяне на изложението ВОДА СОФИЯ 2017