Вода София
bg

Дати на провеждане:  5 – 7 април 2016 г.
Периодичност:  Ежегодно
Поредност: 10-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център – София

Профил:  Вододобив, пречистване на води и отпадъчни води, контролиране замърсяването на повърхностни и подпочвени води, контролни съоръжения за риск и превенция на наводнения; вентили, помпи, смукателни системи; съоръжения и технологии за поддържане и почистване на плувни басейни, водоеми, технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода


Целева група: Специалисти 
Организатор: Интер Експо Център
Съорганизатори: MESSE BERLIN (WASSER BERLIN) и Българска асоциация по водите (БАВ)
Официален медиен партньор:  сп. "Екология и инфраструктура"

От 5 до 7 април компаниите представиха най-новите и доказани технологии на повече от 200 световни бранда

Над 16 % повече посетители посрещна от 5 до 7 април 10-ото юбилейно издание на единственото изложение за водния сектор в България ВОДА СОФИЯ. На ВОДА СОФИЯ 2016 освен българските компании дистрибутори на чужди фирми, директно от чужбина се представят фирми от Австрия, Италия, Германия, Румъния. Фирмите представиха най-новите
и доказани технологии на повече от 200 световни бранда. Това са имена като Steinzug- Keramo, Saint-Gobain PAM, Georg Fischer, Hydrotec, Xelex, DHI, HAFI, Herrenknecht, BIOGEST International, ACO Building Elements и други. В същото време 40% от фирмите участваха за първи път, което говори за постоянното обновяване на международния форум.

С всяка година изложението се развива

„Изложението всяка година се развива все по-успешно, конкуренцията става по-голяма. Публиката е специализирана и идват точните клиенти, което е изключително важно“, споделят компаниите. Те оценяват положително и паралелното провеждане на ВОДА СОФИЯ с водещото изложение в страната за индустриална техника MachTech&InnoTech Expo. „Разчитаме на ефективното използване на европейските фондове в България за сектор околна среда - води и отпадъци. Освен това на изложението търсим повече партньри от страните в региона - Гърция, Македония, Турция“, коментираха от бизнеса.

Традиционни партньори на ВОДА СОФИЯ са Българската асоциация по водите и WASSER BERLIN. Официална фирма партньор бе водещият в страната доставчик на арматура за пречистване на водите, за промишлеността и напояването - компанията INDUSTRIAL PARTS, представител на водещи марки като Duker GmbH & Co. KgaA, Ekoton, BERMAD, Europevalves, Domex, Ayvaz, AZUD, HAUS. За първи път на пазара беше демонстрирана технологията на емайлираното покритие. Компанията предложи още най-новите аерационни системи, противопожарни клапани за индустрии с висока степен на опасност.

Иновативните технологии, свързани със смекчаване на промените в климата бяха сред акцентите на изложението. Сушата и високите температури поставят пред изпитание управлението на водите, затова иновациите стават задължителни. Онлайн управлението и вградената електроника са вече неизменна част в управлението на водните ресурси. В същото време новите решения могат да бъдат и много атрактивни. Системите за отводняване могат да създадат ефектен дизайн, стил и светлина в ритъма на съвременния град. Така изложението ВОДА СОФИЯ 2016 успя да съчетае функционалните нови решения с ефектния дизайн.

Финансиране и ефективно изразходване на средствата

През 2016 г. посетителите успяха да научат повече за новостите в сектора от интересната съпътстваща програма. За 8-а година се проведе форумът БУЛАКВА на Българската асоциация по водите на тема „Иновативни решения за ефективни ВиК услуги“. Той беше открит от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова и зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Те представиха предизвикателствата за модернизиране на ВиК сектора в България. Бяха обсъдени възможностите за финансиране по оперативна програма „Околна среда“ и иновативните технологии, които могат да доведат до ефективното използване на средствата. В събитието специално участие взе председателят на Европейската асоциация по водите Кароли Ковач. Европейската асоциация се включи и в специализиран форум за ВиК оператори и проектанти за правилното разпределение на инвестициите и определяне на разходите при изграждане и експлоатация на пречиствателните съоръжения.

Компаниите също допълниха програмата на изложението със собствени презентации за новите продукти на пазара. Те представиха ново оборудване за пречиствателни станции, нови технологии и екологични решения. Направиха равносметка на тенденциите в сектора и плановете си за развитие. Сред темите бяха още иновациите в управлението на повърхностните води, също и иновационните подходи и средства при електрическите измервания и енергийния анализ.

Очакваме Ви на ВОДА СОФИЯ от 4 до 6 април 2017г.!