Вода София
bg

Дати на провеждане:  4 – 6 април 2017 г.
Периодичност:  Ежегодно
Поредност: 11-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център – София
Работно време: 10:00 - 18:00 ч.

Профил:  Вододобив, тexнологии за пречистване и дистрибуция на води, канализация и пречистване на отпадни води, контролиране замърсяването на повърхностни и подпочвени води, строителни дейности, безизкопни технологиии, ИТ услуги, контролни съоръжения за риск и  управление на наводнения, индустриално ползване на вода, съоръжения и технологии за поддържане и почистване на плувни басейни и водоеми, техника за измерване, регулиране и анализи, технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода.


Целева група: Специалисти 
Организатор: Интер Експо Център
Съорганизатори: MESSE BERLIN (WASSER BERLIN) и Българска асоциация по водите (БАВ)
Официален медиен партньор:  сп. "Екология и инфраструктура"

 

ВОДА СОФИЯ  е единствено по рода си бизнес изложение във водния бранш в страната, посветено на проблемите за рационално използване на водата, водната инфраструктура, устойчивото управление на рисковете
от наводнения и други природни бедствия. Форумът акцентира и върху приложението на съвременните информационни и  комуникациионни технологии за рационалното управление на водните ресурси.  

Част от съпътстващата програма на ВОДА СОФИЯ е организираната от  БАВ 9-a конференция БУЛАКВА, засягаща актуални теми  за развитието на сектора.
В Конференцията през 2016 г. специално участие взе Председателят на Европейската асоциация по водите Кароли Ковач.
Европейската асоциация се включи и в специализиран форум за ВиК оператори и проектанти за правилното разпределение на инвестициите и определяне на разходите при изграждане и експлоатация на пречиствателните съоръжения.

„Изложението всяка година се развива все по-успешно, конкуренцията става по-голяма. Публиката е специализирана и идват точните клиенти, което е изключително важно“, споделят участващите компании.
Те оценяват положително и паралелното провеждане на ВОДА СОФИЯ с водещото в страната изложение за индустриална техника MACHTECH & INNOTECH EXPO.
„Разчитаме на ефективното използване на европейските фондове в България за сектор околна среда - води и отпадъци. Освен това на изложението търсим повече партньори от страните в региона - Гърция, Македония, Турция“, коментират от бизнеса.

През 2017 г. форумът ще представи отново ефективни технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК, за пречистване на питейни и отпадъчни води, системи и съоръжения за поддържане, контрол и почистване на водни басейни.

ВОДА СОФИЯ се радва на посетителски интерес от страна на производители, дистрибутори и търговци,  представители на Министерство на околната среда и водите, инженери и експерти във водния сектор, представители на държавни и общински органи на управление,  представители на ВиК дружества,  ръководители на държавни и частни индустриални предприятия, представители на национални и международни организации, студенти и др.